Kennel

We hebben gekozen voor de naam: van de Eenden put omdat er bij ons in de buurt zo’n eenden put ligt.

“De la Mare aux Canards”.

Een eenden put is een begrip in de jacht, dat vele jaren teruggaat: het is een waterpartij waar gevoerd werd om zo de eenden te lokken. Tegenwoordig is het voeren van wild bij de jachtwet verboden, maar rondom de nog bestaande putten wordt nog volop gejaagd.

Inmiddels hebben we 11 nesten gefokt en zijn de honden niet alleen in Nederland verkocht, maar ook in Engeland, België, Finland en natuurlijk het moederland Frankrijk en haalden daar uitstekende resultaten.